Přesun "zvuku" na jiné F... - vysoká CV

Zde se pokusím popsat, jak přesunout "zvuk" z přednastaveného tlačítka F... na jiné tlačítko F... ovladače Roco MultiMouse (zvuky "jacek").

Princip přesunu pro jiné zvuky předpokládám stejný. Vlastní zvuk zůstává pořád na stejném místě, jenom se mění tlačítko, které ho ovládá.

Rady jak na to mi laskavě poskytl Petr Smutek s tím, že veškeré činnosti jsou na vlastní riziko. Totéž předávám dál.

 

Ovládání zvuků  lze přesměrovat prostřednictvím CV401 (tlačítko F1) – CV428 (tlačítko F28).

Číslo CV určuje stávající pozici (CV412 tlačítko F12, CV408 tlačítko F8, CV418 tlačítko F18 atd.)  a zapsaná hodnota nové ovládací tlačítko zvuku.

POZOR

Pozice F3, F4, F8 a F19 jsou využity pro další funkce, nelze je uživatelsky přesunout, resp. bez znalosti konkrétního projektu může dojít ke kolizi funkcí a zvuků nebo znefunkčnění určitých vlastností

 

Příklad, zvuk z tlačítka F12 přesměrujeme na tlačítko F5:

je třeba do CV 412 vložit hodnotu 5

CV412=5

konkrétně:

CV7=030  +   CV112=5 

návrat zvuku na původní tlačítko (z F5 na F12)

je třeba do CV412 vložit původní hodnotu 12

CV412=12

konkrétně:

CV7=030    +   CV112=12

v žádném případě „neposílat“ zvuk v rámci navrácení z F5 na F12 (CV405=12), ale „vzít“ si ho F12 zpět (CV412=12)

 

Programování vysokých CV pomocí CV7

Fungování CV7 - vysvětlení

CV7= ABC

A=0     navýšení hodnot platí pouze pro programování jednoho CV

A=1     navýšení hodnot platí až do vypnutí MULTIMOUSE (není třeba zadávat před každou     změnou konkrétního CV)

 

B=1     následující číslo (ne hodnotu v CV uloženou) CV zvedne o +100

B=2     následující číslo (ne hodnotu v CV uloženou) CV zvedne o +200

B=3     následující číslo (ne hodnotu v CV uloženou) CV zvedne o +300

 

Příklad:

Chci programovat CV266 – píšu CV7=010 a následně CV166=požadovaná hodnota

(CV7 s jedničkou na místě desítek mi zvedá následující CV o +100)

nebo

Chci programovat CV266 – píšu CV7=020 a následně CV66=požadovaná hodnota

(CV7 s dvojkou na místě desítek mi zvedá následující CV o +200)

 

Chci programovat CV417 – píšu CV7=030 a následně CV117=požadovaná hodnota

(CV7 s trojkou na místě desítek mi zvedá následující CV o +300)

 

C=1     následující hodnota vkládaná do CV se zvedne o +100

C=2     následující hodnota vkládaná do CV se zvedne o +200

C=3     následující hodnota vkládaná do CV se zvedne o +300

 

Chci do CV450 vložit hodnotu 255 – píšu CV7=032 a následně CV150=55

(CV7 s trojkou  na místě desítek mi zvedá následující CV o +300 tzn. na 450 a dvojka na místě jednotek do CV vkládanou hodnotu +200 tzn. na 255)

 

CV7=110       

„Zvednutí“ trvale zapnuto, všechna následující čísla CV budou „zvednuta“ o 100, až do doby zadání CV=0 nebo vypnutí centrály.

 

POZOR!!!

Po programování vysokých CV je třeba vložit do CV7 nulu – CV7=0

Jinak se následně programují jiné CV než chci.

 

 

 

 

 

 
© masinkyna1miste.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem
počítadlo toplist