Hektor 720 ČD - Tillig

Hektor 720 ČD - Tillig 02623, zvuky "Jacek"

Upozorňuji, že nepřebírám žádnou zodpovědnost za škody způsobené činností na základě níže uvedených informací.

V lokomotivě je použit dekodér ZIMO MX 648P16. Bohužel funkční výstupy FA1 a FA2 jsou využity pro světla, FA3 a FA4 nejsou na konektor vyvedeny a tak zbývají pouze výstupy SUSI, které se dají přepnout na funkční výstupy FA5 a FA6.

Stejný princip byl již použit u "neplnohodnotného" dekodéru ZIMO MX646N viz http://jhvlaky.webnode.cz/news/digitalna-sprahlo-sd-modell/ zapojení B. Je tedy třeba provést zesílení výstupu. Použil jsem zapojení "Lokopin".

Ilustrativní obrázek

Tranzistor BC 547B, odpor 4k7, dioda 1N4007.

Báze tranzistoru (modrý vodič) se přes odpor připojí na výstup dekodéru SUSI - FA6 (popsáno dále)

Emitor tranzistoru (černý vodič) se připojí na ZEM(-) dekodéru.

Mezi kolektor tranzistoru a +pól dekodéru (červený vodič) se připojí dioda.

Cívka spřáhla se připojí na diodu tak, aby bíle obarvený vodič spřáhla byl připojen na +pól dekodéru.

Celý "zesilovač" jsem konstrukčně postavil na dutinkové liště o rozteči 2mm.

Vodiče od dekodéru a spřáhel jsem přiletoval na kolíkovou lištu, která je  následně zasunuta do dutinky.

Zesilovač bude umístěn v kabině strojvedoucího, jinam se nevejde.

 

Než se začne provádět jakýkoliv zásah do lokomotivy, doporučuji naprogramovat patřičná CV, aby bylo možné v průběho práce sledovat, zda se lokomotiva chová tak, jak se od ní očekává.

CV124=146        Nastavení tlačítka posun                       

CV132=48           (výstup F06)                                                    

CV115=60           Doba napájení spřáhla - 1s                                              

CV116=159         Automatické poodjetí                                              

CV36=131           Rozpojení na F2 + zachování světel posunu

CV40=0              Aby se nespouštělo rozpojení na F6

Dále pozor na programování "vysokých CV"

Následující řádek není nutný pro vlastní funkci spřáhla, pouze přesouvá zvuk rozvěšení na tlačítko F2.

CV418=2            Zvuk z F18 přesunut na F2

Pokud je vše naprogramováno v pořádku, po stisknutí tlačítka F2 ovladače, lokomotiva "přirazí" k vagónům a následně poodjede cca 5 mm od vagónů. Toto funguje i bez nainstalovaného spřáhla. Pokud toto funguje a dále bude vše provedeno správně, po instalaci spřáhla se kromě pohybu lokomotivy i zvedne spřáhlo.

Sundání "kastle"

Nejprve sundat nádrž.

Odehnout "pacičky" a opatrně sundávat kastli, Jde to ztuha, pozor na zábradlí. 

Pomoci si vložením ostrého plochého předmětu mezi kastli a podvozek - opatrně střídavě z obou stran páčit.

Po sundání kastle je vhodné pro opětovné lehčí sundávání kastle lehce zbrousit "háčky na pacičkách"

Kabinu jsem vylepil elektrikářskou izolační páskou, aby nedošlo k náhodnému nechtěnému elektrickému spojení zesilovače se zbytkem lokomotivy.

Vyšroubováním čtyřech šroubů na desce plošného stroje, se spoj uvolní. Pozor, nic už nedrží lokomotivu pohromadě. Manipulovat s ní opatrně. Pro vysunutí dekodéru z konektoru stačí desku přizvednout.

Dekodér

Piny konektoru, které potřebujeme, nejsou doposud využity.

Uchycení drátků k dekodéru jsem vyřešil převlečením bužírky stažené z vodiče patřičného průměru přes odizolovanou část vodiče.

Nic jsem neletoval, takže dekodér je pro případ pozdější reklamace beze stop po jakémkoliv zásahu.

Vodiče k připojení dekodéru je třeba mít co nejtenčí - všude je žalostně málo místa na jejich průchod (pod 0,14mm2). Bývají k dostání v modelářských prodejnách. GES, GME - je nemají.

Po připojení vodičů vložit zpět dekodér a sešroubovat lokomotivu. Pozor, aby zapadly kam mají plošné spoje s čelním osvětlením.

Vyjmout ze šachet stávající spřáhla.

Na spodek šachty jsem nalepil vteřinovým lepidlem dvě průchodky pro vodiče spřáhla, vyrobené z bužírky z kabelu patřičného průměru.

Vyvedení vodičů spřáhla.

Vyvedení vodiče spřáhla na straně kabiny.

Doporučuji vyzkoušet po připojení prvního spřáhla. Lehčeji se bude hledat případná chyba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© masinkyna1miste.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem
počítadlo toplist